Маршрути, които са отдалечени от 25 до 50 км от Бургас

Обиколка на язовир Ново Паничарево
Обиколка на язовир Ново Паничарево

Кръгов маршрут с дължина 12 км и начало от центъра на село Ново Паничарево. Пълна обиколка на язовира. Тръгва се...

Село Бяла Вода - река Младежка

Кръгов машрут с начало и край от центъра на село Бяла Вода с обща дължина 11 км. Маршрутът се отправя на юг от селото...

Село Желязово - Крепост Русокастро - Пещера Русина дупка

Лек, кръгов, панорамен маршрут с обща дължина 11 км.. Началото е от село Желязово (последното село по пътя Константиново...